Consulta els teus dubtes i si no trobes la pregunta o la resposta, envie'ns un correu!!


Degut a l’actual situació us comuniquem que les activitats proposades es podran veure modificades i adaptades en funció de les instruccions, normatives i protocols que indiquin les autoritats referents.

En el cas que els casals i campus es vegin anul·lats per les autoritats a causa de les afectacions de la Covid-19, us retornarem l'import íntegre del torn o torns afectats.

També ens anirem actualitzant segons vagi arribant la informació necessària sobre normatives d'higiene i seguretat.

Al no ser possible realitzar les reunions presencials dels casals i campus d’estiu per la situació restrictiva actual, llancem un apartat de preguntes freqüents on les famílies poden informar-se dels detalls de la proposta amb una selecció dels dubtes més habituals que s’han generat i ens han fet arribar en les edicions anteriors.

Per les qüestions que no quedin resoltes podeu adreçar-vos a nosaltres mitjançant el correu electrònic contacta@ae-eixample.cat, i us respondrem el més aviat possible.

Durant la realització de l’activitat les coordinadores i coordinadors us resoldran tots els dubtes que us sorgeixin.

Inscripcions, ajuts, documentació i devolucions . . .

Com puc formalitzar la inscripció?

En aquesta mateixa pàgina web clicant en l’apartat Casal d’Estiu , Campus Olímpia o Estiu Jove, segons la modalitat que vulguem realitzar i que estigui adreçada a l’edat de l’infant participant.
Si l’opció és Casal d’Estiu s’haurà d’escollir en quin dels centres proposats es desitja realitzar l’activitat triant el logotip de l’escola.

Quina documentació s’ha d’entregar?

En primera instància s’ha de donar d’alta com a titular la mare, el pare o la persona que sigui la tutora legal de l’infant.
El següent pas és donar d’alta l’usuari o usuaris, que són els infants o joves participants, mirant d’omplir les dades de manera correcte i afegint els següents documents escanejats o en fotografia procurant que es vegin correctament:
- Llibre de vacunes actualitzat
- Targeta sanitària de cada infant
Seguidament s’ha d’escollir les setmanes (torn) en les que ens volem inscriure accedint a “Afegir Activitat”

Com es realitza el pagament?

Un cop s’han omplert totes les dades i escollit els torn on participarem clicarem la pestanya “Pagar”, i ens adreçarà a la pàgina de transacció del Banc de Sabadell.
Únicament amb targeta bancària. En cap cas s’haurà de fer una transferència ni indicar les dades del compte corrent.

Com se que he finalitzat el procés correctament?

Un cop s’han realitzat tots els tràmits de manera satisfactòria el titular rebrà un correu electrònic automàtic amb les dades d’inscripció i amb l’afirmació que el procés s’ha realitzat correctament.
Aquest és el comprovant de la inscripció realitzada que s’haurà de guardar com a tal i portar el primer dia d’inscripció, en format paper o digital, per si sorgeix qualsevol contingència poder accelerar la solució.
Si no es rep a la safata d’entrada reviseu el correu brossa, ja que al tractar-se d’un correu de resposta automàtica en ocasions potser que es trobi allà.
Recomanem fer tot el tràmit mitjançant un ordinador, tot i que es pot realitzar a través de qualsevol suport mòbil.

Hi ha cap ajut econòmic o facilitat de pagament?

Existeixen dues opcions compatibles.
La primera són els ajuts econòmics oficials que ofereix l’Ajuntament de Barcelona.
S’han de complir uns barems que podeu consultar a la plana web oficial, on també us indicaran la forma de tramitar-ho.
http://www.ajutsbcncve2020.cat/
La segona és fraccionar el pagament, aportant el 50% de l’import de tots els torns i activitats escollides en el moment de formalitzar la inscripció, i la part restant es carregarà automàticament del 2 al 4 de juny a la mateixa targeta bancària d’on s’ha realitzat la transacció.
Abans de tramitar el segon pagament s’enviarà un missatge informant.

Si faig demanda de beca, haig d’inscriure els torns també al web de l’Associació?

No. Els torns en els que es demana ajut econòmic (dos com a màxim),només s’han de tramitar al web de l’ajuntament.
L’Administració ens facilitarà aquestes demandes a nosaltres.

Si el meu fill/a pateix una discapacitat haig de notificar-ho?

És molt important fer-ho, ja que la inclusió dels infants amb discapacitat és una de les prioritats de l’Associació. Un cop ens ho notifiqueu, ens posarem en contacte amb vosaltres per valorar si cal que disposi d’un monitor/a de suport per tal d’ajudar a l’infant en la integració dins les activitats i dels diferents processos del dia (menjador, desplaçaments, mobilitat, refugi, .....) sempre que ho requereixi i/o sigui necessari.

Si ja estem inscrits, puc afegir algun torn o activitat més?

Sempre i quan quedin places lliures si. Només caldrà afegir activitat a la nostra fitxa i realitzar el pagament.

Puc anular un torn o activitat?

Si, directament des del teu usuari al web dins de les teves activitats. Es selecciona l’activitat que vols anul·lar i es sol·licita la baixa. Si tot es correcte es farà la devolució corresponent. Rebreu un correu electrònic de que el procés ha finalitzat.
Segons la normativa oficial s’abonarà el 50% de l’import total del torn o torns anul·lats sempre i quan es notifiqui com a mínim 15 dies abans del començament del mateix.
Els casos de força major s’estudiaran de manera particular.

Es pot demanar canvi de torn o d'activitat?

No, per fer un canvi de torn o activitat s'ha de seguir el procediment de baixa i després fer una alta nova.
En aquest cas de canvi, si tot és correcte, s'abonarà l'import pagat pel torn o activitat donats de baixa.

Que passa si les activitats oferides es veuen anul·lades per les autoritats a causa de la Covid-19?

Es retornarà, l'import integra que s'hagi abonat per aquelles activitats on l'usuari estigui inscrit.
Serà un procediment automàtic i no caldrà demanar la baixa de les activitats afectades.

Si al final no es fan les obres programades a l'escola Els Llorers, hi ha alguna possibilitat que es faci el casal a la mateixa escola?

No, encara que no es facin les obres no farem el casal a l'escola però podeu escollir qualsevol de les altres ofertes proposades que mantenen el programa, l'esperit i la qualitat del casal habitual dels Llorers.

Durant l'activitat . . .

Quines mides de seguretat i higiene aplicarem per la Covid-19?

Segons vagi arribant la informació necessària sobre normatives establertes, anirem construint els protocols necessaris per tindre una bona cura amb els nostres usuaris i les instal·lacions.

Què haig de fer el primer dia que assistim al casal o campus?

L’accés ordinari està previst entre les 8:45 i les 9:00 h del matí.
A l’entrada de la instal·lació hi haurà un llistat on haureu de consultar el nom del participant, el grup i responsable assignat i acompanyar l’infant o jove on estigui ubicat aquest, que estarà visiblement senyalitzat. És important que porteu el comprovant de la inscripció en qualsevol format.
Si teniu cap problema el personal de control us podrà ajudar.

Com han d’anar vestits els infants i què han de dur?

Es recomana dur roba còmode, crema solar posada des de casa (sobretot els més petits), i sabata esportiva tancada amb mitjons.
En una motxilla han de portar cada dia tovallola, banyador, xancles, crema solar i gorra, tot marcat amb el nom i cognom. A més és important que duguin un petit esmorzar que recomanem que sigui saludable i fàcil de consumir, encara que hagin esmorzat a casa.
Si cap nen/a ho necessita s’haurà d’incloure una muda de recanvi.
En el cas dels Campus Olímpia (esports específics) hauran de dur el material o equipament indicat a la normativa, que podreu trobar en aquest web.

Poden dur els participant telèfons mòbils, consoles o objectes de valor?

No es poden dur cap d’aquests objectes, tret dels inscrits en l’activitat d’Estiu Jove, que demanem que portin el telèfon mòbil, ja que és un element d’aprenentatge i joc més de l’activitat. Seran els mateixos joves els responsables dels seus aparells mòbils.
Totes les despeses de l’activitat estan cobertes amb la inscripció, per tant els infants o joves no han de portar diners a sobre.
En cap cas ens farem responsables de la pèrdua de cap dels objectes que es puguin perdre o trencar.

Pot recollir al meu fill o filla alguna persona que no siguin els responsables directes?

Si s’ha de donar el cas necessitarem un document signat on indiqui la persona que autoritzeu a recollir l’infant. Us el facilitarà la coordinadora o coordinador de la instal·lació. En cap cas serà vàlida una comunicació verbal.
En el cas que l’infant o jove hagi de marxar sol/a s’haurà de comunicar igualment per escrit. Ho podeu formalitzar en el mateix moment que realitzeu la inscripció o demanant l’autorització al responsable de la instal·lació i signar-la.

Si l’infant o jove necessita prendre una medicació, com ho haig de fer?

En primer lloc recomanem que, si és possible, s’administri fora de l’horari d’activitat per part de les famílies o tutors/es, però si l’horari d’aplicació és estricte i coincideix amb el del casal o campus necessitarem que facilitin al coordinador/a (mai al monitor/a de grup):
· El medicament, amb l’explicació per la seva correcte conservació (refrigerat o no)
· Una còpia de la recepta del professional sanitari que indiqui el seu nom, número de col·legiat/da, la composició de la medicació i la dosi a administrar
En cap cas es podrà medicar cap infant de manera autònoma sense el coneixement dels responsables de l’activitat.

S’administraran medicaments si l’infant es troba malament o te febre?

No podem administrar cap medicació sense prescripció mèdica avalada per una recepta oficial que indiqui un tractament específic. Ni tant sols els adreçats als infants (Dalsi, Apiretal, .....).

Què passa si el meu fill/a pateix un accident durant el casal?

Valorem les actuacions segons tres casos en funció de la gravetat.
Si l’infant pateix una ferida petita i superficial la rentarem amb aigua i sabó i farem un seguiment de l’evolució de la mateixa, quan vingueu a recollir-lo us informarem del fet. Mínima gravetat.
En cas que la incidència sigui més important però sigui una situació estable (ferida de diferent magnitud, cop al cap amb mareig, luxació o possible esquinç, mal de cap o mal de panxa persistent, ....) actuarem atenent a l’infant amb les competències que podem assumir i us farem una trucada telefònica per informar-vos del fet, donar-vos la nostra opinió i sereu les famílies qui decidireu el següent pas (venir a recollir-lo, dur-lo vosaltres al centre d’atenció sanitària, que el portem nosaltres, ......). Gravetat mitja.
Si l’accident comporta gravetat (ferida profunda que requereixi sutura immediata, desmai, cop de calor, fractures, ......) actuarem segons el protocol establert. Atendrem i estabilitzarem l’infant mentre truquem al telèfon d’emergències (112). Acompanyarem a l’infant al centre sanitari i us trucarem un cop l’estiguin atenent, aportant-vos tota la informació de la que disposem. Restarem en el centre fins que arribeu vosaltres.

Ens informaran de les activitats que es faran?

La setmana anterior a cada torn podreu consultar el planing d’activitats en el web de l’Associació. Hi haurà explicacions de les propostes que ho requereixin. Si necessiteu alguna informació més detallada ho podreu consultar amb el monitor/a responsable o al coordinador/a del centre.

Com puc saber el menú?

Des del primer dia d’activitat es podrà consultar el menú basal en el web de l’Associació de tot el període.
Si l’infant te cap al·lèrgia o intolerància podreu demanar el menú específic al/la responsable de la instal·lació.

Com es fan els desplaçaments quan es produeix una activitat fora del centre?

Els infants fins als sis anys (P5 cursat) realitzaran els desplaçaments a peu, en autobús públic o autocar privat, en funció de les necessitats i més adequada en cada cas.
El grup de participants a partir de primària podran fer servir qualsevol dels transports necessaris atenent a la distància de la localització i que doni més garanties de seguretat i comoditat, a més de les anteriors s’afegeixen el metro, els FFGC i la RENFE.
Recordeu que les despeses de l’activitat estan cobertes al 100% per la inscripció, així que no caldrà que els infants hagin de portar cap títol de transport ni diners.

Hem de portar el menjar quan l’àpat es realitza fora de la instal·lació?

No. El mateix servei de menjador habitual que està al centre facilitarà a cada infant un pícnic, que consistirà en dos entrepans, una ampolla d’aigua, una peça de fruita i un paquet de galetes simples petit.
Pels infants amb cap al·lèrgia o intolerància alimentària el pícnic serà adequat a les seves necessitats.

Aquest web utilitza galetes pròpies i tecnològiques per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat.

Accepta
Més informació...